Умархонова Маликахон Вахобхон қизи


2778

Умархонова Маликахон Вахобхон қизи 1994 йил 22 февраль Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Катта Тагоб қишлоғида зиёли оилада туғилган. 2000 йилда Ўзбекистон туманидаги 37-мактабнинг 1-синфига қабул қилиниб, 2009 йилда аъло баҳоларга тамомлади. 2009 - 2011 йиллар давомида Риштон туманидаги 6-мактабни имтиёзли битирди. 2011 йилда Қўқон давлат педагогика институтининг педагогика факультетига ўқишга давлат грантиасосида қабул қилинди. 

Қўқон давлат педагогика институти Педагогика факультети, Педагогика-психология таълими йўналиши 3-босқич талабаси Умархонова Маликахон Вахобхон қизи 2013-2014 ўқув йили учун Навоий номидаги давлат стипендианти бўлди. 

М.Умархонова ўзининг мустақил фикрлаши, фаолиятини мустақил ташкил эта олиши, ўз-ўзини назорат қила олиши, ўз шахсий позициясига эгалиги билан талабаларга ўрнак бўлди. Унинг ижодкорлик қобилияти фикрининг теранлигида, янгиликни ҳис қилишда, ўз-ўзига танқидий қарашида, ҳозиржавоблигида намоён бўлади. У ўз илмий раҳбари п.ф.н., доцент М.Умарова раҳбарлигида жами 14 та мақола, 1 та қўлланма нашр эттирган. Булардан: “Таълим жараёни ва инновация”, “Произведение Юсуфа Хос Хожиба «Благодатное знание» и его роль в воспитании и обучениимолодого поколения”, “Баркамол инсон тарбияси”, “Мактабгача таълим муассасаларида психологик хизмат кўрсатишнинг долзарб муаммолари”, “Атмосфера ифлосланишининг инсон соғлигига таъсири”, “Умуминсоний ва миллий бойликларнинг шахсни шакллантиришдаги аҳамияти”, “Таълим муассасаларида болаларда ватанпарварлик туйғуларини тарбиялаш йўллари”, “The importance of independent learning”, “Таълим технологиясида ўқув мақсадлари ва цикллик”, “Ёш авлодни аҳлоқий онгини шакллантришда маҳалланинг ўрни”, “Ойбек асарларида миллий урф-одатлар таснифи”, “Маънавий қадриятлар асосида ёшларни тарбиялашнинг ижтимоий-психологик муаммолари”, “Психологические проблемы формирования здорового мировоззрения и веры у молодежи”, “Тарбия жараёни ва унинг психологик моҳияти” ҳамда “Психологик хизмат” номли қўлланмаси борлиги диққатга сазовордир. 

Ҳозирги кунда Қўқон давлат педагогика институти Педагогика факультети педагогика-психология таълими йўналиши 3-босқич талабаси. 

Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит